Política de cancelación

Si la cancel·lació es produeix per part del client 72 hores abans de lactivitat, es reintegrarà limport total del servei contractat, excepte el 5% de limport corresponent a despeses de gestió.

Si la cancel·lació es produeix per part de la nostra entitat, la devolució de limport serà integra.

En cas de contractació en grup, si algun dels membres del grup no acudeix el dia de l’activitat sense avís previ, no es procedirà a la devolució de l’import pagat pel no assistent.