Termes i condicions

Les presents Condicions Generals estableixen, juntament amb els altres termes i condicions, el marc jurídic que regularà la contractació de serveis a través de la pàgina web www.mallorcadivingadventure.com.

Aquesta pàgina web pertany a MALLORCA DIVING AVENTURE 2023 S.L, CIF: B44804672, Dir. postal: Plaça Nova, 1 (local 1), C.P.: 07157, Port d’Andratx, sent el propietari de Mallorca Diving Adventure i que té com a activitat centre de busseig.

Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon +34 666 615 292 o en l’adreça d’e-mail atenció al client info@mallorcadivingadventure.com.

Les presents condicions de contractació tenen per objecte regular els termes contractuals per a la contractació dels serveis i/o productes oferits per l’empresa a través de la web, i la corresponent contraprestació econòmica i/ pagament a realitzar pel client a Mallorca Diving Adventure, en cas de subscriure les presents condicions generals de contractació.

Mallorca Diving Adventure posa a la disposició del destinatari, abans d’iniciar el procediment de contractació i mitjançant tècniques adequades al mitjà de comunicació utilitzat, de manera permanent, fàcil i gratuïta, informació clara, comprensible i inequívoca sobre els següents extrems:

 1. Els diferents tràmits que han de seguir-se per a acceptar les presents condicions generals de contractació.
 2. Arxiu electrònic de les presents condicions generals de contractació, sent accessible en tot moment.
 3. Mallorca Diving Adventure posa mitjans tècnics a la disposició del client per a identificar i corregir errors.
 4. La llengua en què es formalitza les presents condicions generals de contractació és l’espanyol. Amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació l’empresa posa a la disposició del client les condicions generals de manera que aquestes puguin ser emmagatzemades i reproduïdes pel client.
 5. Així mateix la contractació en línia dels serveis oferits per Mallorca Diving Adventure a a través de la present web estarà subjecta al que es disposa en la nota legal i/o avís legal de la web.
 6. Les presents Condicions Generals han sigut elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 7. Per a l’adquisició i/o contractació de qualssevol dels serveis de Mallorca Diving Adventure a través de la pàgina web requereix l’acceptació com a client, sense reserves de cap classe de totes i cadascuna de les condicions Generals de Contractació i de les Condicions Particulars que siguin aplicable als serveis adquirits i/o contractats.
 8. Mallorca Diving Adventure informa que els tràmits per a contractar els serveis oferits són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com els específics que s’indiquen en la web durant la navegació, de manera que el client declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per a adquirir i/o contractar els serveis oferits en la pàgina web.
 9. Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per Mallorca Diving Adventure. Qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades pels clients durant la navegació haurà d’efectuar-se segons les indicacions incloses en la pàgina web.
 10. En remetre les dades, el client dona el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’adquirir i/o contractar els serveis que ofereix Mallorca Diving Adventure.
 11. El client contracta i/o adquireix els serveis i/o productes de Mallorca Diving Adventure, i aquesta accepta l’encàrrec de prestar-li el servei seleccionat en la web, d’acord amb les presents condicions generals de contractació.
 12. Mallorca Diving Adventure es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions, sense que això pugui afectar els serveis i/o productes o promocions que van ser contractats prèviament a qualsevol modificació.

I. Identitat del venedor

El venedor dels serveis, contractats pel client i/o usuari, és Mallorca Diving Adventure, entitat que té com a activitat: centre de busseig.

Mallorca Diving Adventure ofereix serveis de centre de busseig a través de la pàgina www.mallorcadivingadventure.com. Les operacions de venda i/o contractació s’entendran realitzades en Plaça Nova, 1 (local 1), C.P.: 07157, Port d’Andratx.

La web www.mallorcadivingadventure.com està registrada a nom de MALLORCA DIVING AVENTURE 2023 S.L. La marca comercial es troba degudament registrada a nom de l’Empresa i/o Entitat.

II. Objecte condicions de contractació

La present condició de contractació té per objecte la fixació de les condicions per a la venda /reserva dels serveis i/o productes a contractar en la pàgina web www.mallorcadivingadventure.com.

Les condicions regularan la relació contractual de compravenda / contractació/reserva generada entre el Venedor i el Comprador en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de compra / contractació / reserva en línia. Les característiques dels serveis i/o productes adquirits i/o contractats apareixen reflectides en la Web.

La contractació de qualsevol dels serveis i/o productes per part del comprador a través de la pàgina www.mallorcadivingadventure.com comporta l’acceptació i subjecció a les presents Condicions Generals i/o Condicions Particulars de venda íntegrament.

Els preus aplicables als serveis i/o productes comprats i/o contractats són els indicats en el lloc web en la data de la contractació i/o adquisició.

Les ofertes estan degudament marcades i identificades indicant el preu anterior i el preu de l’oferta.

Tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisen per a accedir a la pàgina web i als serveis oferits en la mateixa seran per compte exclusiu de l’Usuari.

Una vegada hauria accedit a la Web, per a procedir a l’adquisició i contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en la pàgina, emplenant a aquest efecte les Condicions de Contractació i altres formularis fixats per a cada producte, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les Condicions Generals de Contractació, així com en el seu cas les Condicions Particulars que foren aplicable.

III. Procediment de compra

Per a adquirir qualsevol servei de Mallorca Diving Adventure ha de ser major d’edat. Si té menys de 18 anys no pot adquirir els serveis de www.mallorcadivingadventure.com.

La contractació de qualsevol servei i/o producte ha de fer-se a través de la selecció específica del servei i/o producte desitjat mitjançant els instruments de selecció de compra que estan instal·lats en la pàgina web. Una vegada seleccionada i verificada la sol·licitud de compra / contractació / reserva, vosté haurà procedit a l’expressa acceptació total de totes i cadascuna de les condicions de contractació, tal com es mostren en la web de l’empresa, i implica la contractació dels serveis sol·licitats.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de Mallorca Diving Adventure.

Qualsevol producte o servei oferit amb posterioritat per Mallorca Diving Adventure haurà de ser objecte d’una nova contractació.

Es recomana al client llegir amb deteniment les presents Condicions Generals, i imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

L’usuari, per a iniciar la contractació i/o adquisició en la web www.mallorcadivingadventure.com, haurà de seleccionar algun dels serveis i/o productes mostrats en la pàgina.

L’usuari, per a realitzar la contractació de qualsevol dels serveis i/o productes de la pàgina www.mallorcadivingadventure.com, haurà de registrar les seves dades personals i/o professionals i triar una contrasenya que li permetrà accedir a zones que requereixin identificació prèvia. En el moment en què es registren les seves dades en el nostre servidor, o bé realitza la seva contractació, les seves dades personals i professionals, domicili i els relatius al seu mètode de pagament triat; són incorporats a la nostra base de dades sent utilitzats exclusivament per a tramitar la venda del producte contractat durant el període seleccionat i enviar informació sobre ofertes i informació que puguin resultar-li d’interès durant el període contractat.

En qualsevol moment pot modificar les dades del seu registre de client (domicili, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, etc.) o sol·licitar el recordatori de la seva contrasenya si l’ha oblidada.

Una vegada creada el compte de client, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. L’usuari, per a iniciar la contractació i/o adquisició en la web www.mallorcadivingadventure.com, haurà de seleccionar algun dels serveis i/o productes mostrats en la pàgina.
 2. L’usuari pot visualitzar i controlar el servei i/o producte seleccionats seguint les instruccions de compra / contractació / reserva de la web. La web mostrarà els objectes seleccionats, preu i condicions particulars. Finalitzada la selecció de serveis i/o productes, l’usuari haurà de procedir al pagament / contractació / reserva. En aquest pas, l’usuari haurà d’implementar les seves dades i procedir a seleccionar el sistema de pagament / contractació / reserva admissió. En el supòsit de pagament / contractació / reserva a través de targeta de crèdit haurà d’introduir les seves dades de targeta de crèdit o dèbit seleccionada i haurà d’acceptar les condicions generals de contractació / pagament / reserva. Li serà mostrat les condicions de contractació que ha seleccionat. L’usuari pot aplicar els descomptes que disposa. En aquest punt l’usuari pot efectuar el pagament / contractació / reserva.
 3. Per a efectuar el pagament l’usuari haurà d’estar registrat en la pàgina. El client haurà d’emplenar un formulari amb les dades que se sol·liciten. Aquelles dades que siguin imprescindibles per a procedir a la compra / contractació / reserva seran marcats amb un asterisc.
 4. L’usuari pot sol·licitar, marcant la casella corresponent, la recepció de butlletins informatius i ofertes de Mallorca Diving Adventure. I confirmar l’adreça de lliurament i de facturació.
 5. La forma de pagament acceptada pel venedor són:
  • Targetes de crèdit: Visa, MasterCard
  • Bizum.
 6. Per a Mallorca Diving Adventure és fonamental la seguretat dels seus clients. Per això, amb l’objectiu de protegir la transmissió d’informació confidencial, el servidor Web de www.mallorcadivingadventure.com compta amb un protocol d’encriptació de dades mitjançant algorismes de fins a 128 bits, a través d’un Certificat de Seguretat SSL (Secure Sockets Layer). La tecnologia d’encriptació SSL protegeix les transaccions econòmiques i el flux de dades (nom, direcció, número de targeta de crèdit, etc.), la qual cosa permet que les operacions es realitzen de manera segura.
 7. Per al pagament amb targetes de crèdit Visa i Mastercard, el client haurà de tindre activat el pagament mitjançant CES (Comerç Electrònic Segur). La comunicació entre el client i l’entitat de pagament es realitzarà igualment a través d’un servidor segur amb encriptació SSL. Les dades de la targeta de crèdit del client seran absolutament confidencials (ni Mallorca Diving Adventure ni tercers podran tindre accés als mateixos).
 8. Finalment l’usuari haurà de confirmar la contractació.

En tot cas la plataforma de contractació de Mallorca Diving Adventure informarà l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de compra i/o contractació / reserva.

IV. Servei / Producte

El servei i/o producte s’ofereix en la pàgina web amb una descripció el més exacta possible sobre les seves característiques.

V. El preu i disponibilitat

Els preus aplicables a cadascun dels serveis i/o productes són els publicats en www.mallorcadivingadventure.com, indicats davall de cada servei i/o producte. Els preus apareixen reflectits en euros.

Amb caràcter previ al fet que el comprador accepte l’operació de contractació i/o adquisició, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels serveis i/o productes seleccionats i/o contractats, a més de les despeses que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, en el seu cas, siguin aplicable.

Mallorca Diving Adventure es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. En cas de modificació del preu de venda, els serveis i/o productes es facturarà d’acord amb el preu vigent durant el registre de la contractació i/o adquisició i/o reserva.

Tot pagament realitzat a Mallorca Diving Adventure comporta l’emissió d’una factura a nom del client / usuari.

Per a qualsevol informació sobre el producte contractat, l’usuari comptarà amb un servei via correu electrònic a l’adreça d’e-mail info@mallorcadivingadventure.com. En tot cas haurà d’indicar-se en l’assumpte del missatge les dades del client.

VI. Validesa de l’oferta

Les ofertes de la pàgina web estan degudament assenyalades especificant les condicions necessàries perquè siguin aplicables. Els serveis i/o productes oferits en la pàgina web estaran disponibles fins que es produeixi qualsevol modificació relacionat amb el producte, el qual es pre-avisarà amb una setmana d’antelació.

VII. Dret de desistiment

El Contractant, adquireix la condició de consumidor i usuari, i de conformitat amb l’art. 68 del RD 1/2007, té la facultat o dret de desistiment disposant per a això d’un termini de 14 DIES. De conformitat amb el art.71 del RD 1/2007, sent l’objecte del contracte actual un servei, el termini de dies per a exercitar el dret de desistiment començarà a computar des de la data de celebració del contracte actual, el qual s’entendrà celebrat des de l’acceptació expressa de les presents condicions contractuals. Per a exercitar el dret de desistiment el client pot utilitzar qualsevol d’aquests mitjans:

a) Via telefònica en el número +34 666 615 292

b) Mitjançant correu postal a l’adreça : Plaça Nova, 1 (local 1), C.P.: 07157, Port d’Andratx. Utilitzant un escrit de desistiment que el client pot redactar ell mateix.

c) Mitjançant correu electrònic a l’adreça info@mallorcadivingadventure.com, en aquest cas el client haurà de posar en l’assumpte FORMULARI DE DESISTIMENT.

L’exercici del dret desistiment és totalment gratuït i Mallorca Diving Adventure procedirà a la devolució del preu total pagat incloent les despeses d’enviament. El Client disposa d’un termini de 14 DIES naturals o des de la formalització de la contractació per a resoldre el contracte.

El Client comunicarà a Mallorca Diving Adventure dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admés en dret, el seu desig d’exercitar el dret de desistiment o de resolució del contracte.

El Client només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. El servei ha d’estar sense utilitzar. Una vegada exercitat el dret de desistiment, es procedirà al reintegrament del seu import en els termes establits en l’article 76 del RDL 1/2007, conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client, excepte pagament en efectiu, que es reintegrarà mitjançant transferència bancària.

Condicions de devolució

Si la cancel·lació es produeix per part del client 72 hores abans de l’activitat, es reintegrarà l’import total del servei contractat, excepte el 5% de l’import corresponent a despeses de gestió.

Si la cancel·lació es produeix per part de la nostra entitat, la devolució de l’import serà íntegra.

En cas de contractació en grup, si algun dels membres del grup no acudeix el dia de l’activitat sense previ avís, no es procedirà a la devolució de l’import pagat pel no assistent.

Condicions especials categoria “Cursos”

Els cursos contractats en la web han de cancel·lar-se amb una setmana d’antelació a la data d’inici de l’activitat, i en cas de cancel·lació, es retindran 100€ per les despeses ocasionades davant l’agència certificadora.

FORMULARI DE DESISTIMENT

(Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de: MALLORCA DIVING AVENTURE 2023 S.L
PLAÇA NOVA, Núm. 1 (LOCAL 1)
C.P.: 07157, PORT D’ANDRATX
Telèfon: +34 666 615 292,
Correu electrònic: info@mallorcadivingadventure.com.

Per la present li comuniquem que desestimo del meu contracte de venda del següent bé o béns amb Referència núm. xxxxxxx pertanyents a la comanda núm. xxxxxx:

 • Data de compra
 • Nom del comprador/és
 • Domicili del comprador/és
 • Signatura del consumidor/és Data
 • Signatura del professional/és Data

VIII. Celebració del contracte

Els contractes s’entendran celebrats i produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, quan concorrin el consentiment i els altres requisits necessaris per a la seva validesa. I es regiran pel que es disposa en la LSSI art. 23 i 24, en el Codi Civil, en el Codi de Comerç i en les restants normes civils o mercantils aplicables. No serà necessari el previ acord de les parts sobre la utilització de mitjans electrònics. S’entendrà que el contracte consta per escrit, si el contracte o la informació es conté en un suport electrònic. El suport electrònic en què consti un contracte subscrit per via electrònica serà admissible en judici com a prova documental. El contracte entre les parts, es presumiran celebrats en la localitat del domicili social i/o establiment de l’empresa.

IX. Modificació

Mallorca Diving Adventure es reserva la facultat de modificar o substituir les presents Condicions de Contractació al venciment del contracte a conseqüència de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellen, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació a la prestació del Servei i/o aspectes connexos a aquests.

Mallorca Diving Adventure es compromet a fer el màxim esforç per mantenir un nivell acceptable en el compliment de les seves obligacions contractuals.

X. Règim de responsabilitat

Mallorca Diving Adventure no serà responsable dels problemes derivats de la falta d’accés o dels problemes inherents a la connectivitat a internet o a les xarxes d’electricitat quan aquestes tingueren el seu origen en causes alienes al seu control o a causes que no hagueren pogut ser previstes per les parts o que, fins i tot sent previsibles, l’empresa haja realitzat tots els esforços raonables per a evitar-les o que foren considerades com a causes fortuïtes o de força major.

Cas Fortuït i Força Major

L’empresa en cap cas serà responsable del retard en l’execució de les seves obligacions ni de la no execució d’aquestes, si aquest incompliment fos motivat per casos fortuïts o raons de força major, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 1.105 del Codi Civil. Aquesta circumstància es comunicarà a l’altra part en el termini més breu possible. Els terminis de lliurament acordats es prolongaran en almenys el període de temps que haja durat la causa de força major.

Si la causa de força major es prolonga més de tres (3) mesos, qualsevol de les parts pot resoldre aquestes Condicions de Contractació.

XI. Protecció de la propietat intel·lectual

La web www.mallorcadivingadventure.com és propietat de MALLORCA DIVING AVENTURE 2023 S.L. Així mateix, el lloc web www.mallorcadivingadventure.com incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de MALLORCA DIVING AVENTURE 2023 S.L,  trobant-se protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Per això, el titular dels drets prohibeix expressament l’ús o reproducció, parcial o total (per qualsevol medi físic o electrònic), per part de terceres persones, llevat que intervingui conveni o autorització per escrit en aquest sentit. L’accés per part de l’usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre aquests. MALLORCA DIVING AVENTURE 2023 S.L les accions judicials previstes legalment contra els qui a gratcient i sense autorització duguin a terme qualsevol dels actes detallats.

XII. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establit. Les parts se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Palma per a quantes qüestions pogueren suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei de la Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’estableix en les presents condicions generals.

XIII. Dades de caràcter personal

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: Responsable MALLORCA DIVING AVENTURE 2023 S.L, CIF: B44804672, Dir. postal: PLAÇA NOVA, Núm. 1 (LOCAL 1), C.P.: 07157, PORT D’ANDRATX, Telèfon: +34 666 614 292, Correu electrònic: info@mallorcadivingadventure.com.

FINALITAT: A Mallorca Diving Adventure tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix i gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial. Amb la finalitat de poder oferir-li els serveis d’acord amb els seus interessos, elaborem un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre duri la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vosté. En qualsevol cas les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures pre-contractuals, en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per a tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics, de conformitat amb el que es disposa en el RGPD UE 679/2016(ART. 6.1.A. B) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34 /2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Existeix l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada. Existeix obligació de facilitar el consentiment per a poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial.

DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer alié a l’Entitat, excepte obligació legal. No obstant això l’informem que tercers proveïdors poden tindre accés a les seves dades personals, en qualitat d’encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’Entitat Responsable del Tractament. A més de l’anterior, l’Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. No es prenen decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtindre l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals haja manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament.

Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a la atenció de MALLORCA DIVING AVENTURE 2023 S.L, CIF: B44804672, Dir. postal: PLAÇA NOVA, Núm. 1 (LOCAL 1), CP: 07157, PORT D’ANDRATX, Telèfon: +34 666 615 292, Correu electrònic: dpd@mallorcadivingadventure.com.

Vosté té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).

Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.